کارگر ساده- کارگر روزمزد

 کارگر ساده- کارگر روزمزد:

 از جمله مشاغلی که نرخ های متفاوتی دارد کارگر ساده- کارگر روزمزد است. نحوه تعیین قیمت یک پروژه از سوی کارگر می تواند بر حسب اینکه پرداخت روزانه، ماهانه و یا کنتراکت است، متفاوت باشد.

کارگر ساده- کارگر روزمزد:

هر روز کاری معمولا شامل هشت ساعت کار است و نرخ آن برحسب نوع کار فرق دارد. معمولا کارگران شاغل در حیطه بتن ریزی ، کنده کاری و کرسی چینی سنگی حدودا ۳۰ درصد گرانتر از کارگران معمولی هستند. کار در ارتفاع و کار روی داربست نیز از همین جنس هستند. در مقابل کارگرانی که در کنار استادکاران فنی مشغول هستند مبلغ کمتری دریافت می کنند. مثلا کارگر برقکار یا تاسیساتی نرخ دستمزد کمتری دارد. ارزان ترین کارگران هم معمولا کارگران همراه استاد گچ کار و نقاش هستند که به دلیل سختی کار پایین، کمترین نرخ را دارند.

کارگر ماهانه

هزینه کارگر ماهانه به دلیل اینکه نوع کارمشخص و ثابتی دارد و شامل بیمه هم می شود، معمولا ارزانتر از قیمت کارگر روزمزد تمام می شود.

 

 

کارگر کنتراکت

اگر بتوان کارگری را پیدا کرد که به صورت کنتراکت کار کند، هرچند گرانتر باشد اما باز هم به صرفه است. منظور از کنتراکت اینست که کارگر در برابر یک حجم مشخص از کار مبلغ مشخصی را دریافت می کند. هزینه کارگران کنتراکتی به مراتب بالاتر از یک کارگر روز مزد است. البته کیفیت و سرعت کار آنها هم بهتر و بالاتر است.

در انتها به شدت توصیه می شود به غذای کارگر اهمیت ویژه بدهید و ترجیحا خودتان غذایشان را تهیه کنید. چون اگر هزینه غذا را به خود آن ها بدهید، ممکن است آن را پس انداز کنند و غذایی با انرژی کمتر بخورند. این موضوع باعث سرعت کار پایین و کیفیت کمتر کار می شود.

به یک کارگر ساده یا کارگر روزمزد نیازمندیم این تبلیغ بارها در مسیر گذر از کوچه و خیابان به چشم شما خورده است. دیدن و شنیدن این واژه برای بسیاری از مردم عادی است. در این اوضاع نابه‌سامان بیکاری کافی است در شهر قدمی بزنی و به راحتی شاهد دیدن تراکت‌هایی بر در و دیوار شهر باشی که روی آن نوشته ” کارگر ساده نیازمندیم”.

به گزارش تسنیم، اما به راستی منظور از “کارگر ساده “چیست؟ توقع کارفرما از کارگر ساده چیست؟ آیا وظایف کاری کارگر ساده کمتر است یا بیشتر؟ مزایا و درآمد کارگر ساده چقدر است؟ کارگر ساده قرارداد کار هم دارد؟

})