قصاب و گوسفند زنده

قصاب و گوسفند زنده

یکی از دغدغه هایی که بسیاری از مردم پس از خرید گوسفند زنده با آن مواجه هستند ،قسمت ذبح آن است.شاید بتوان گفت این کار ،به جرات و تجربه نیاز دارد و انجام این کار برای اکثر مردم و مخصوصا خانوم ها غیر قابل تصور و دشوار است

 

 

قصاب و گوسفند زنده

                                                                                  قصاب و گوسفند زنده

 

در کشور ما سر بریدن گوسفند زنده برای مراسم مختلف انجام می شود .در واقع به یکی از رسوم ما تبدیل شده است .گوسفند زنده در شرایط مختلف ازجمله : هنگام ورود عروس و داماد به مراسم، برای ورود حاجیان برگشته از مراسم حج،هنگام تولد نوزاد ،برای دوری از بلا و بیماری و…. انجام می گیرد.نایژه (گوسفند زنده) با مجوز رسمی از اداره دامپزشکی و فروش گوسفند و اعزام قصاب به شهروندان عزیز تهرانی مشغول به فعالیت است

})