تشخیص ترکیدگی لوله

نشت آب در قسمت های مختلف ساختمان می تواند منشاء بسیاری از خرابی ها و نابسامانی ها گردد. گاهی اوقات تشخیص ترکیدگی لوله در مراحل اولیه آن کاری بسیار دشوار است . اگر این نشتی در قسمت های درونی ساختمان باشد می تواند نمای زیبای منزل شما را دگرگون کند و بسیاری از هزینه هایی را که شما برای این زیبایی پرداخته اید بیهوده سازد . نکته مهم اینجاست که اگر یک قسمت از لوله آب منزل شما دچار نشتی شود لزوما روی همان قسمت نم دار نمی شود و اگر نمای روی کار آن قسمت گچ باشد ، فضای زیادی از سطح گچ کاری شده نم دار شده و تغییر رنگ میدهد. حال سوال اساسی اینجاست که آیا بایستی همه این فضای نمدار برای تشخیص ترکیدگی لوله خراب شود ؟

اگر در گذشته اینکار انجام میشد و یا با استفاده از ابزارهای ساده بخواهید اینکار را انجام دهید ، بله بایستی شروع به کندن آن قسمتهای نم دار میکردید تا به محل ترکیدگی لوله برسید و تنها در صورتی که خیلی خوش شانس باشید می توانید در مراحل اولیه کندن و با حفاری و خرابی کمی به محل ترکیدگی لوله برسید اما در غیر اینصورت بایستی فضایی چند متری را برای پیدا کردن ترکیدگی لوله خراب کنید .

در فضاهای بیرونی منزل همانند حیاط و یا پارکینگ منزل شما هم ترکیدگی لوله و نشت آب میتواند بسیار خطر ساز باشد، در صورتی که این نشتی تداوم یافته و تشخیص ترکیدگی لوله به موقع انجام نشود خسارات زیادی ممکن است به بار اورد. برای مثال در طولانی مدت این نشتی می تواند فضای زیادی از حیاط منزل و یا پارکینگ شما را سست کرده و در صورتی که فشار زیادی همانند وزن اتومبیل به آن وارد شود باعث فرو رفتن آن قسمت شود . تصور کنید که عدم تشخیص ترکیدگی لوله در این صورت چه خسارت سنگینی را به بار می آورد.

اتفاقات بسیاری به دلیل ترکیدگی لوله آب و عدم تشخیص ترکیدگی لوله در کشور ما رخ می دهد.  کافی است نگاهی به سایت های خبری ، روزنامه ها و اخبار تلوزیون بیاندازیم تا با اتفاقاتی از این دست بیشتر آشنا شویم . به عنوان مثال یک کوچه هشت متری در خیابان شمشیری بر اثر ترکیدگی لوله آب شهری نشست کرد. تصاویر این حادثه به نقل از خبر آنلاین .

با پیشرفت تکنولوژی نگرانی در خصوص این موارد بسیار کم شده است، تکنسین های متخصص شرکت نایژه همراه شما هستند تا با کمترین خسارت و هزینه و با استفاده از دستگاه پیشرفته تشخیص ترکیدگی لوله این کار را در کوتاهترین زمان ممکن برای شما میسر کنند و محل نشتی را یافته و اقدام به تعمیر آن قسمت کنند .

 این دستگاه پیشرفته با ارسال امواجی به سطح و بازگشت این امواج و تجزیه و تحلیل امواج دریافتی با دقت بالا محل ترکیدگی لوله را به تکنسین ما نشان می دهد.

تشخیص ترکیدگی لوله

})